Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Zdravotníctvo
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania

ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC

Počet firiem: 105
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36480797: ADOS NÁDEJ, s.r.o.
36707317: AMBULANCIA - BART, s.r.o.
36468657: ANESTÉZIA, spol. s r.o.
42036194: Bc. Mária Marhefková, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
35742194: CLINICUM, spol. s r.o.
36483087: Denné detské sanatórium, s.r.o.
17081343: Detský domov
36512338: DIALCORP s.r.o., organizačná zložka
00691852: Domov dôchodcov
37944592: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Spišskej Starej Vsi, SNP 8
17149975: Domov sociálnych služieb v Ľubici, G. Svobodu 139
36758485: EMEDI, s.r.o.
43814735: ENDIA, s.r.o.
36509272: GYNOD, s.r.o.
37887912: Heifer Slovakia, n.o.
37887238: Inštitút Krista Veľkňaza, n.o.
43624375: Jana Štogerová
36517453: KATIDENT, s.r.o.
36478024: KODR, s.r.o.
36514454: Ledent, s.r.o.