Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 9
Zobrazujem: 0 - 9
Pridať firmu
IČOFirma
36508144: FINEKOL, s.r.o.
41346785: Ján Galik
41347862: Ján Rybovič
41768680: Jozef Hohol
41346475: Martin Bolcarovič EKOSPOL
41347005: Štefan Fudaly
36450332: Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
00521744: TECHNICKÉ SLUŽBY
31718329: Technické služby, s.r.o. Kežmarok